-Werbung-
Das Bedienunsganleitungen Portal - fnet.de
-Werbung-
Bedienungsanleitung
Suche
Info
Umfrage
Wie alt bist du?
jünger wie 18
zwischen 18 und 30
älter als 30
Rechtliches
Tipp
Bedienungsanleitung Bestron ASW401 Waffelautomat

Bestron ASW401 Waffelautomat


Größe 0 KB

Sprache: Multilingual

Dateiname: Bestron_ASW401_IM_SD.pdf

Gespeichert/Aktualisiert:
0000-00-00 00:00:00


n ervan begrijpen.
· Kinderen jonger dan 8 jaar moeten in de gaten gehouden worden om er
zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
· Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen,
behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
· Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud.
· Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit
zelf het apparaat te repareren.
Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
  Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.
  Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
· Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat
gebruikt.
·  Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aansluit geaard is.
· Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking
komen met water.
· Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet
gebruikt.
· Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf en
niet aan he Bestron  ASW401 Waffelautomat
t snoer. · Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Laat een beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerde servicedienst. · Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt. · Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen. Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet worden bedekt. · Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur. 3 Nederlands Veiligheidsvoorschriften - Algemeen Handleiding Veiligheidsvoorschriften - Gebruik Nederlands · Gebruik het apparaat nooit buitenshuis. · Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten. · Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen. · Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt. · Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als u tijdens het gebruik storingen ondervindt, het apparaat gaat reinigen, of klaar bent met het gebruik. · Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in gebruik is. · Verplaats het apparaat nooit als het is ingeschakeld of nog warm is. Schakel het apparaat eerst uit en verplaats het pas als het is afgekoeld. · Zorg voor voldoende vrij

Das Handbuch oder Bedienungsanleitung für Ihr Gerät finden Sie auf fnet.de

Bestron AHD1400Z HaartrocknerBestron DHY1705 Eismaschine
Bestron AHD1400W HaartrocknerBestron DFD20R Fondue SetWerbung

Diese Seite verlinken
HTML BBCode

weitere Bedienungsanleitungen auf fnet.de
KORG M1 WorkstationHP Pavilion dv5192ea
Easypix V12 DigitalkameraLowrance LVR-880 Radio
Jetway 945G-Deluxe Mainboard ADSL X5v Model 5565
Version 2017-04-30 08:30:41