-Werbung-
Das Bedienunsganleitungen Portal - fnet.de
-Werbung-
Übersicht
Suche
Rechtliches
Tipp

Bedienungsanleitung Inventum Inventum PW50 Manual

Handbuch INVENTUM INVENTUM PW50


Größe 104.6 KB

Sprache: Deutsch

Dateiname: inv-PW50.pdf

Gespeichert/Aktualisiert:
2010-08-20 02:25:25


kant zijn aanbevolen of geleverd.
· Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te
gebruiken breng het apparaat dan naar de betreffende afvalverwerkingafdeling van uw gemeente.
· Dompel het apparaat nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
· Deze weegschaal is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt
wordt kan er bij eventuele defecten geen aanspraak op
schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het recht op
garantie.
De weegschaal heeft een maximum weegvermogen van 120 kg
en weegt per kilo, minimum capaciteit is ca. 9 kg.
Ingebruikname
Voordat u de weegschaal gaat gebruiken eerst de verpakking en
eventueel de beschermfolie van het display verwijderen. Het
verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen houden.
Gebruiksvoorschriften
Plaats de weegschaal op een harde en vlakke ondergrond.
Stel de weegschaal in met de draaiknop aan de voorzijde van de
weegschaal tot de wijzer en het nulpunt gelijk staan.
Sta altijd stil in het midden van de weegschaal, de weging kan
variëren wanneer u beweegt.
Gebruik om de weegschaa Bedienungsanleitung Inventum Inventum PW50
l te reinigen geen agressieve reinigingsmiddelen maar gebruik alleen een vochtige doek. Behandel de weegschaal voorzichtig, stoot er niet tegen en laat hem nooit vallen. Garantiebepalingen en service · Uw garantietermijn bedraagt 12 maanden na aankoop van het product. · De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig. De garantietermijn vangt aan op de aankoopdatum. · De garantie geldt niet in geval van: -normale slijtage; -onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik; -onvoldoende onderhoud; -het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften; -ondeskundige montage of reparatie door uzelf of derden; -door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen -zulks ter beoordeling van onze technische dienst. Buiten garantie · Indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantietermijn is verstreken, dienen wij de kosten welke verbonden zijn aan een beoordeling en / of reparatie, in rekening te brengen. · Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft verstrekt. · Indien wij tot reparatie zijn overgaan, zullen beoordelings- cq. onderzoekskosten door ons niet in rekening worden gebracht. · Wij behouden ons het recht voor om uw product onder rembours aan u te retourneren of vooruitbetaling te verlangen. · Wij ver
Weitere Handbücher | Gebrauchsanweisung für Inventum
Inventum Inventum KP1Inventum Inventum HK100
Inventum Inventum HB90Inventum Inventum FG50Werbung

weitere Geräte auf fnet.de
Epson EMP-5550Panasonic TH42PV7EY
JBL JBL XPL140ABQPanasonic TH50PV70FA
APW Wyott CFW-1 Senkpfanne Roberts RD-50CFM Classic FM Radio
Dualit Origins ToasterPanasonic TH37PWD8ES
Proel DS GC1260DSPTrisa Electronics Master Vac
Version 2018-04-12 09:47:58