-Werbung-
Das Bedienunsganleitungen Portal - fnet.de
-Werbung-
Bedienungsanleitung
Suche
Rechtliches
Tipp

Bedienungsanleitung Inventum Inventum GF760 Manual

Handbuch INVENTUM INVENTUM GF760


Größe 359.6 KB

Sprache: Deutsch

Dateiname: inv-GF760.pdf

Gespeichert/Aktualisiert:
2010-08-19 02:25:21


etriebnahmeseite 8
FRITTIERENseite 8
NACH DEM FRITTIERENseite 8
TIPSseite 8
sicherungseite 9
Reinigung & pflegeseite 9
Garantie & Serviceseite 17

FRANÇAIS
Les petits appareils domestiques doivent être
mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou
aux points de collecte réservés à cet usage.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Définition de l'appareilPage 10
consignes de sÉcuritÉPAGe 10
pour la premiÈre utilisation
page 11
frire
page 11
après frirePage 11
conseilsPage 11
système de sécurité
page 12
nettoyage & entretien
page 12
Garantie & Service
page 18

ENGLISH
Legislation requires that all electrical and
electronic equipment must be collected for
reuse and recycling. Electrical and electronic
equipment marked with the symbol indicating
separate collection of such equipment must be
returned to a municipal waste collection point.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

description of the appliancePage
safety instructionsPAGe
before first use 
page
frying
page
After frying
page
tips
page
safety switches
page
cleaning & maintenance
page
Guarantee & after sales Service
page

13
13
14
14
14
14
15
15
18

NEDERLAND Inventum Inventum GF760
S 5. 1. 6. 7. 8. 2. 3. 9. 1. Handgreep - inklapbaar 2. Frituurmand 3. Verwarmingselement 4. Emaille reservoir 5. Deksel 6. Controleverlichting - rood/groen 7. Thermostaatknop 8. Reset-knop 9. Snoeropbergvak 4. 5. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd. ·Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken. ·Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen. ·Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door hulpbehoevenden, kleine kinderen en/of personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij goede begeleiding krijgen of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruiken van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. ·Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet het apparaat geheel uit en verwijder de stekker uit het stop
Weitere Handbücher und Bedienungsanleitungen | Gebrauchsanweisung für Inventum
Inventum Inventum WS13Inventum Inventum GB800
Inventum Inventum SH20Inventum Inventum HK73BWerbung

weitere Bedienungsanleitungen auf fnet.de
Hamilton Beach 63224 StandmixerProctor Silex 30015
Solis Thermo KettlePackard Bell oneTwo (PW.U6N)
HP Pavilion dv4049EAVentus W.194 Weather Station
Panasonic TH42PZ80BHamilton Beach 05518C Luftbefeuchter
Iiyama ProLite LE4840S-B1Advantech SOM-DB4700 Express Board
Version 2018-02-23 03:17:31